Στοιχεία Επικοινωνίας

Nova Solar Invest ΕΠΕ
Λεωφόρος Τατοΐου & Παρθενώνος 1
Τ.K. 145 64
Τηλέφωνο
+30 210 3390524-525
Φαξ
+30 210 3390526
Email
info@novasolarinvest.gr
Up

Έντυπα Αιτήσεων & Δικαιολογητικά

Σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση για την «Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση Φ/Β συστημάτων και ηλιακών συστημάτων σε γήπεδα και κτήρια σε εκτός σχεδίου περιοχές» (ΥΑ 40158 ΦΕΚ 1556/Β/22.09.2010) και συγκεκριμένα στο άρθρο 2, § 2β αυτής, ορίζεται ότι ο ενδιαφερόμενος υποχρεούται να υποβάλλει στην Υπηρεσία ΑΠΕ συγκεκριμένα δικαιολογητικά προκειμένου να λάβει Αποδεικτικό κοινοποίησης, το οποίο καταθέτει στην αρμόδια Διεύθυνση Πολεοδομίας.

 
 
Powered by Phoca Download
Κύλιση στην αρχή