Στοιχεία Επικοινωνίας

Nova Solar Invest ΕΠΕ
Λεωφόρος Τατοΐου & Παρθενώνος 1
Τ.K. 145 64
Τηλέφωνο
+30 210 3390524-525
Φαξ
+30 210 3390526
Email
info@novasolarinvest.gr

Στην ασφάλιση του ΟΓΑ εντάσσονται οι αγρότες και όσοι εντάσσονται σε επιδοτούμενα προγράμματα εγκατάστασης φωτοβολταϊκών συστημάτων μέχρι 100 kw, σύμφωνα με διάταξη που συμπεριλήφθηκε στο νομοσχέδιο που προωθεί προς ψήφιση στη Βουλή ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Γιώργος Κουτρουμάνης.

Όπως αναφέρεται στην εν λόγω διάταξη, από την υποχρεωτική ασφάλιση στον ΟΑΕΕ εξαιρούνται πλέον και «τα φυσικά πρόσωπα που εντάσσονται σε επιδοτούμενα προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης νέων γεωργών, που εγκαθιστούν φωτοβολταϊκά συστήματα συνολικής ισχύος μέχρι 100kW».

Τα φυσικά αυτά πρόσωπα θα ασφαλίζονται πλέον μόνο στην 7η ασφαλιστική κατηγορία του ΟΓΑ, όπως ακριβώς συμβαίνει δηλαδή σήμερα και με τους κατ' επάγγελμα, για μια τουλάχιστον πενταετία, αγρότες (όπως αυτοί ορίζονται από το Μητρώο Αγροτών).

Σημειώνεται ότι έως σήμερα, ένας νέος αγρότης ο οποίος έχει εγκαταστήσει φωτοβολταϊκά είναι υποχρεωμένος να καταβάλει διπλή εισφορά σε ΟΑΕΕ και ΟΓΑ για ένα διάστημα τουλάχιστον πέντε ετών.

Το ΥΠΕΚΑ έχει θέσει την ανάπτυξη των ΑΠΕ στο κεντρικό κορμό του εθνικού ενεργειακού σχεδιασμού, με στόχο την προστασία του περιβάλλοντος, την αύξηση της ενεργειακής ασφάλειας της χώρας μας και την υποστήριξη των τομέων εκείνων που οδηγούν σε μία οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα.

Η χώρα μας εδώ και μία εβδομάδα αποτελεί επίσημα το τέταρτο κράτος που συμμετέχει στη Διεθνή Συνεργασία για το μηχανισμό Feed-In Tariff (εγγυημένες τιμές με ταυτόχρονη προτεραιότητα στην απορρόφηση ενέργειας). Αυτό δείχνει έμπρακτα την πεποίθησή μας ότι ο υφιστάμενος μηχανισμός είναι ο πλέον αποτελεσματικός και αποδοτικός μηχανισμός για τη στήριξη των επενδύσεων σε έργα ΑΠΕ, μια διαπίστωση στην οποία συνηγορούν και όλοι οι φορείς που συνδιαμορφώνουν τον κλάδο της ενέργειας στην Ελλάδα.

Ο μηχανισμός των εγγυημένων τιμών έχει συμβάλει καθοριστικά στην ανάπτυξη σημαντικής εγκατεστημένης ισχύος για την παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές. Για αυτό και τα μέτρα που λαμβάνει το Υπουργείο είναι μέτρα ενίσχυσης του μηχανισμού αυτού και όχι αλλαγής του.

internet-news-reader

Η ΔΕΗ θέτει υπόψη των ενδιαφερομένων τα ακόλουθα, αναφορικά με την υπογραφή των Συμβάσεων Σύνδεσης και των Συμβάσεων Πώλησης Ηλεκτρικής Ενέργειας από τους κατ' επάγγελμα αγρότες που έχουν υποβάλει αιτήσεις για φωτοβολταϊκούς σταθμούς ισχύος μέχρι 100 kW.

Για λήψη της παρούσας παρακαλούμε μεταβείτε στο Παράρτημα Ανακοινώσεων της ΔΕΗ.

«Κλείδωσε» με το ενεργειακό νομοσχέδιο που κατέθεσε στη Βουλή ο υπουργός ΠΕΚΑ κ. Παπακωνσταντίνου, η διάταξη για την κατοχύρωση «ταρίφας» στο ρεύμα των φωτοβολταϊκών κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για σύμβαση στο ΔΕΣΜΗΕ και όχι κατά την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης όπως ίσχυε μέχρι σήμερα. Η διάταξη μάλιστα ισχύει και αναδρομικά, για αιτήσεις μετά τις 6/09/10, από τη δημοσίευση δηλαδή στο ΦΕΚ του νόμου Μπιρμπίλη για τις ΑΠΕ.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται στο Σχέδιο Νόμου: «Η σύμβαση πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό συνάπτεται για 20 έτη, συνομολογείται με την τιμή αναφοράς που προβλέπει ο νόμος 3734/09 και αντιστοιχεί στην τιμή που ισχύει κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, εφόσον ο φάκελος είναι πλήρης, άλλως από την συμπλήρωσή του, υπό την προϋπόθεση ενεργοποίησης της σύνδεσης του φωτοβολταϊκού εντός 18 μηνών για σταθμούς έως 10 Μεγαβάτ και 36 μηνών από 10 Μεγαβάτ και πάνω, από την υπογραφή της σύμβασης με το Διαχειριστή.

Σε αντίθετη περίπτωση ως τιμή αναφοράς θα λαμβάνεται η τιμή που αντιστοιχεί στο μήνα ενεργοποίησης της σύνδεσης». Η διάταξη ισχύει και αναδρομικά για εκκρεμή αιτήματα που έχουν υποβληθεί από την 6η Σεπτεμβρίου του 2010, δηλαδή από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του νέου νόμου.

Όπως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση του Νομοσχεδίου, με τις υφιστάμενες διατάξεις, η εγγυημένη τιμή κατοχυρώνεται κατά την ημερομηνία σύναψης της σύμβασης πώλησης. Το γεγονός έχει ως συνέπεια πιθανή υπαγωγή σε χαμηλότερο τιμολογιακό καθεστώς, ως αποτέλεσμα καθυστερήσεων στην εξέταση αιτημάτων, λόγω αστάθμητων παραγόντων που δεν οφείλονται στην υπαιτιότητα του υποψήφιου παραγωγού.

Στο Σχέδιο Νόμου «Θαλάσσια στρατηγική για την προστασία και διαχείριση του θαλάσσιου περιβάλλοντος-Εναρμόνιση με την οδηγία 2008/56/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Ιουνίου 2008» προωθείται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής τροπολογία η οποία θα επιτρέψει την άμεση απόδοση του ποσοστού 1% επί της αξίας της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ στους οικιακούς καταναλωτές που γειτονεύουν με τις εγκαταστάσεις αυτές, αναδιαμορφώνοντας κατάλληλα την σχετική διάταξη του ν. 3851 του Ιουνίου 2010.

Ένα από τα βασικά εμπόδια που αντιμετωπίζει η ανάπτυξη των ΑΠΕ στην Ελλάδα εξακολουθεί να είναι η έλλειψη τοπικής κοινωνικής συναίνεσης, η οποία εδράζεται κυρίως στην άγνοια και την έλλειψη ενημέρωσης ή την εσφαλμένη εντύπωση ότι οι ΑΠΕ αντιστρατεύονται άλλες αναπτυξιακές δραστηριότητες και οικονομικές αξίες, όπως είναι ο τουρισμός ή η αξία γης και ακινήτων. Πέραν όμως των παραμέτρων αυτών, διάχυτη είναι η αίσθηση στους τοπικούς πληθυσμούς ότι οι επενδύσεις αποφέρουν ελάχιστα στην οικονομική ευμάρεια κάθε ατόμου ξεχωριστά, παρά το γενναίο ειδικό τέλος επί του κύκλου εργασιών που αποδίδεται στους οικείους Ο.Τ.Α. και παρά τις παράπλευρες αναπτυξιακές δράσεις που αναπτύσσονται στην περιοχή των έργων. Έτσι, με το νόμο 3851/2010 δόθηκαν απ' ευθείας, πλέον, κίνητρα στους οικιακούς καταναλωτές που γειτνιάζουν με τις εγκαταστάσεις ΑΠΕ και ιδιαίτερα με τα αιολικά πάρκα και τους μικρούς υδροηλεκτρικούς σταθμούς.

bauer

ikmixaniki

home_roofs

professional_roofs

photovoltaic_parks

ISO 9001:2008

novasolarinvest-iso

Κύλιση στην αρχή