Στοιχεία Επικοινωνίας

Nova Solar Invest ΕΠΕ
Λεωφόρος Τατοΐου & Παρθενώνος 1
Τ.K. 145 64
Τηλέφωνο
+30 210 3390524-525
Φαξ
+30 210 3390526
Email
info@novasolarinvest.gr

roofsΕπιχείρηση και επένδυση στην ίδια σας τη στέγη!

Το Ειδικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις, (ΦΕΚ 1079/Β/04.06.2009), δίνει τη δυνατότητα σε Οικιακούς Καταναλωτές, Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις έως 10 άτομα προσωπικό, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα να εγκαταστήσουν Φ/Β συστήματα ισχύος έως και 10 KW σε δώματα, στέγες, στέγαστρα βεραντών, προσόψεις και σκιάστρα, καθώς και σε βοηθητικούς χώρους νομίμων υφιστάμενων κτιρίων τους, όπως αποθήκες και χώρους στάθμευσης.

Το Πρόγραμμα αφορά το σύνολο της Επικράτειας. Στα πλαίσια του προγράμματος ορίζεται ως μέγιστη ισχύς των φωτοβολταϊκών συστημάτων για την ηπειρωτική χώρα, τα Διασυνδεδεμένα με το Σύστημα Νησιά και την Κρήτη τα 10 kWp και για τα λοιπά Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά τα 5 kWp.

Προϋποθέσεις ένταξης στο πρόγραμμα οικιακών καταναλωτών (φυσικών προσώπων)

 • να έχουν στην κυριότητά τους το κτίριο,
 • να έχουν μετρητή της ΔΕΗ στο όνομά τους (η κοινόχρηστο μετρητή στην περίπτωση πολυκατοικιών που επιλέγουν την συλλογική εγκατάσταση με συναίνεση όλων των ιδιοκτητών) και
 • να καλύπτουν μέρος των αναγκών τους σε ζεστό νερό από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως ηλιακό θερμοσίφωνα, βιομάζα, γεωθερμική αντλία θερμότητας.

Προϋποθέσεις ένταξης στο πρόγραμμα πολύ μικρών επιχειρήσεων

 • να έχουν στην κυριότητά τους το κτίριο,
 • να έχουν μετρητή της ΔΕΗ στην επωνυμία τους και
 • να μην έχουν λάβει κάποια άλλη επιδότηση για το φωτοβολταϊκό από εθνικά η κοινοτικά προγράμματα.

Κίνητρα

 • σύμβαση πώλησης της παραγώμενης ηλεκτρικής ενέργειας στη ΔΕΗ με εγγυημένη τιμή πώλησης 0,55 ευρώ/KWh για 25 έτη,
 • αφορολόγητο εισόδημα για τα φυσικά πρόσωπα,
 • τα έσοδα απο την πώληση ηλεκτρικής ενέργειας για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις δεν φορολογούνται με την προϋπόθεση ότι εμφανίζονται σε ειδικό λογαριασμό αφορολόγητου αποθεματικού και
 • για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών αυτής της ισχύος σε κτίρια δεν απαιτείται πλέον καμία άδεια (με εξαίρεση διατηρητέα κτίρια και παραδοσιακούς οικισμούς που απαιτείται η έγκριση της Επιτροπής Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου)

Η εταιρεία Nova Solar Invest αναλαμβάνει

 • την προετοιμασία και υποβολή του φακέλου της αίτησης προς τη Δ.Ε.Η.,
 • τον σχεδιασμό και εγκατάσταση του Φ/Β συστήματος και
 • την παρακολούθηση και συντήρηση Φ/Β συστήματος

logo house

bauer

Τελευταία Νέα

ikmixaniki

professional_roofs

photovoltaic_parks

ISO 9001:2008

novasolarinvest-iso

Κύλιση στην αρχή