Στοιχεία Επικοινωνίας

Nova Solar Invest ΕΠΕ
Λεωφόρος Τατοΐου & Παρθενώνος 1
Τ.K. 145 64
Τηλέφωνο
+30 210 3390524-525
Φαξ
+30 210 3390526
Email
info@novasolarinvest.gr
Με τη σημερινή ανάρτηση προς δημόσια διαβούλευση του νέου Κανονισμού Αδειών Παραγωγής από ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ, η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας ολοκληρώνει πλέον το βασικό ρυθμιστικό πλαίσιο που διέπει τη διαδικασία έκδοσης άδειας παραγωγής. Ο νέος Κανονισμός Αδειών αποσκοπεί αφ' ενός στη βελτιστοποίηση αφ' ετέρου στην απλούστευση της διαδικασίας υποβολής και αξιολόγησης αιτήσεων έργων ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ, σύμφωνα με τις επιταγές του νέου νομοθετικού πλαισίου (ν.3851/2010), συμβάλλοντας έτσι στην αποτελεσματικότερη προώθηση των έργων ΑΠΕ και στην επίτευξη των συναφών εθνικών ενεργειακών στόχων. Στόχος της ΡΑΕ είναι να αποδοθεί στους ενδιαφερόμενους ένα εύχρηστο ρυθμιστικό εργαλείο που θα διασφαλίζει διαφάνεια και ισότιμη μεταχείριση των αιτούντων, προς όφελος τελικά της οικονομίας, του περιβάλλοντος και των καταναλωτών.

Ο νέος Κανονισμός κινείται σε τρεις (3) βασικούς άξονες: Πρώτον, εφαρμόζει και εξειδικεύει τις ρυθμίσεις του νόμου 3851/2010, με τον οποίο διαμορφώθηκαν νέοι όροι για την αδειοδότηση των έργων ΑΠΕ. Δεύτερον, αποτυπώνει τη σωρευμένη εμπειρία δουλειάς της Ρυθμιστικής Αρχής στον τομέα αυτό, εισάγοντας νέες εξειδικευμένες ρυθμίσεις ή τροποποιώντας τις υφιστάμενες, με στόχο να είναι πρακτικά εφαρμόσιμες. Τρίτον, διαμορφώνει και περιγράφει νέες, στοχευμένες διαδικασίες για μορφές ΑΠΕ που εμφανίσθηκαν σχετικά πρόσφατα στην αγορά ενέργειας.

Οι κύριες ρυθμίσεις που διαφοροποιούνται σε σχέση με το υφιστάμενο κανονιστικό πλαίσιο, είναι οι ακόλουθες:

α. Για τη διασφάλιση της αναγκαίας διαφάνειας και ευρείας, κατά το δυνατόν, δημοσιότητας, όσον αφορά τη διαδικασία δημοσιοποίησης των αιτήσεων, η ΡΑΕ αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώνει σχετικά τους Καλλικρατικούς Δήμους, ώστε να επιτυγχάνεται η αποτελεσματικότερη διάχυση της πληροφορίας στις τοπικές κοινωνίες.

β. Θεσπίζεται ειδική και διαφανής διαδικασία αδειοδότησης για τις περιοχές με κορεσμένα δίκτυα.

γ. Ενσωματώνονται τα νέα κριτήρια αξιολόγησης που προβλέπονται στο νόμο, δηλαδή η συμμόρφωση με το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού για τις ΑΠΕ, καθώς και η συμβατότητα των έργων με το Εθνικό Σχέδιο Δράσης, ενώ τα υφιστάμενα κριτήρια, όπως π.χ. η αξιολόγηση της οικονομικής επάρκειας των φορέων, προσαρμόζονται στο νόμο αυτό, με ενσωμάτωση και των σχετικών αποφάσεων της ΡΑΕ (όπως οι αποφάσεις 1179/2010, 1179Β/2010, 1258/2010, 1258A/2010, 2070/2010, 2238/2010).

δ. Αποσαφηνίζεται το καθεστώς ανανέωσης της άδειας παραγωγής.

ε. Απλουστεύεται η διαδικασία τροποποίησης της άδειας, λόγω αλλαγής στην εταιρική σύνθεση του αδειούχου.

στ. Εισάγεται ρύθμιση για την υποχρέωση γνωστοποίησης της μεταβολής στοιχείων της άδειας, για την οποία δεν απαιτείται η τήρηση της διαδικασίας τροποποίησης.

ζ. Θεσπίζεται λεπτομερής διαδικασία ανάκλησης των αδειών παραγωγής

η. Εισάγονται εξειδικευμένες ρυθμίσεις για τεχνολογίες ΑΠΕ που αναπτύσσονται ήδη δυναμικά, μετά την παροχή σχετικών κινήτρων στο πρόσφατο νομοθετικό πλαίσιο (ν.3851/2010), όπως είναι οι σταθμοί βιομάζας και βιοαερίου, οι ηλιοθερμικοί σταθμοί, καθώς επίσης και οι σταθμοί ΑΠΕ που συνδυάζονται με αφαλάτωση στα νησιά.

θ. Προσαρμόζεται ο Κανονισμός Αδειών στις ρυθμίσεις του ν.3734/2009 για τα έργα ΣΗΘΥΑ.

Η ΡΑΕ, έχοντας ως στόχο την εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος και την εύρυθμη λειτουργία και ανάπτυξη της εγχώριας ενεργειακής αγοράς, θα λάβει υπ' όψη όλες τις προτάσεις και παρατηρήσεις που θα διατυπωθούν στο πλαίσιο της παρούσας δημόσιας διαβούλευσης.

Η Δημόσια Διαβούλευση θα διαρκέσει έως τις 2 Μαϊου 2011.

Συμμετοχή στη διαβούλευση γίνεται με επιστολή, έντυπη ή ηλεκτρονική, στη διεύθυνση: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..

Όλες οι απόψεις θα δημοσιοποιηθούν επώνυμα εκτός αν ο αποστολέας δεν επιθυμεί τη δημοσιοποίηση των στοιχείων του.

Η ΡΑΕ θα εκπονήσει και θα δημοσιοποιήσει σχετική έκθεση μετά τη λήξη της διαβούλευσης.

bauer

ikmixaniki

home_roofs

professional_roofs

photovoltaic_parks

ISO 9001:2008

novasolarinvest-iso

Κύλιση στην αρχή