Στοιχεία Επικοινωνίας

Nova Solar Invest ΕΠΕ
Λεωφόρος Τατοΐου & Παρθενώνος 1
Τ.K. 145 64
Τηλέφωνο
+30 210 3390524-525
Φαξ
+30 210 3390526
Email
info@novasolarinvest.gr

Η εταιρεία "Nova Solar Invest ΕΠΕ" ιδρύθηκε το 2009 και είναι θυγατρική του γερμανικού ομίλου εταιρειών Aktiva.
Ο όμιλος Aktiva δραστηριοποιείται, για 12 και πλέον έτη, στον τομέα της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και ειδικότερα από Φωτοβολταϊκά Συστήματα σε πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως είναι η Γερμανία, η Ισπανία, η Ιταλία, η Γαλλία, κ.α.

Η εταιρεία δραστηριοποιείται στους κάτωθι τομείς

 • Μελέτη, σχεδιασμός, εγκατάσταση, εποπτεία και συντήρηση φωτοβολταϊκών συστημάτων.
 • Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στον τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.
 • Εμπορία ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά συστήματα.
 • Επένδυση ιδίων κεφαλαίων σε Φ/Β συστήματα, τα οποία στη συνέχεια η εταιρεία διατηρεί στο χαρτοφυλάκιό της ή τα μεταβιβάζει σε υποψήφιους επενδυτές.

Βασικές παράμετροι της επιχειρηματικής της δράσης αποτελούν

 • Η συστηματική αξιολόγηση κάθε νέας ευκαιρίας που παρουσιάζεται με στόχο τη μεγιστοποίηση:
  • - της προστασίας του περιβάλλοντος,
  • - της απόδοσης των κεφαλαίων των μετόχων της και
  • - της ικανοποίησης των προσδοκιών των εργαζομένων και των συνεργατών της.
 • Η δημιουργία ενός εργασιακού περιβάλλοντος που αξιοποιεί τις δυνατότητες του ανθρώπινου δυναμικού της και του δίνει τη δυνατότητα να εξελίσσεται και να πετυχαίνει τους στόχους του.
 • Η υψηλού επιπέδου τεχνογνωσία, το έμπειρο επιστημονικό προσωπικό και η άρτια οργάνωση της εταιρείας αποτελούν εγγύηση για την παροχή ολοκληρωμένων λύσεων, υψηλής προστιθέμενης αξίας στους πελάτες της. Η εταιρεία αξιοποιεί με την τεχνογνωσία της την ηλιοφάνεια της χώρας μας και την μετατρέπει σε οικονομικό όφελος των πελατών της.

Στα πλαίσια των δραστηριοτήτων της η εταιρεία προσφέρει τις κάτωθι υπηρεσίες

 • Σχεδιασμό και Κατασκευή Φ/Β συστημάτων "Με το κλειδί στο χέρι"
 • Πλεονεκτήματα της Nova Solar Invest:
  1)
  η μακροχρόνια παρουσία της στον τομέα της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Φ/Β συστήματα σε πολλές χώρες της Ευρώπης ως μέλος του γερμανικού ομίλου Aktiva AG (www.aktiva.ag),
  2) τα έμπειρα στελέχη της,
  3) οι συνεργασίες της με τους μεγαλύτερους κατασκευαστές ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού διεθνώς, καθώς και
  4) οι συνεργασίες της με έμπειρους εγκαταστάτες.

  Στόχος της εταιρείας είναι:
  1)
  o σχεδιασμός και η κατασκευή κάθε νέου Φ/Β συστήματος σύμφωνα με το προφίλ του εκάστοτε πελάτη και μέσα από την αυστηρή εφαρμογή του υφιστάμενου νομικού πλαισίου, την αξιολόγηση του χώρου εγκατάστασης, την εκπόνηση της μελέτης σκοπιμότητας και την επιλογή του κατάλληλου ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού,
  2) η παράδοση του έργου, «με το κλειδί στο χέρι», στον πελάτη μαζί με την παροχή εγγύησης καλής λειτουργίας.

 • Λειτουργία και Διαχείριση Φ/Β συστημάτων
 • Η Nova Solar Invest παρακολουθεί τα Φ/Β συστημάτα που υλοποιεί καθ' όλη την διάρκεια του προβλεπόμενου κύκλου ζωής τους και με την συντήρηση που προσφέρει διασφαλίζει την αξιόπιστη λειτουργία τους μέσα από το βέλτιστο συνδυασμό των παραμέτρων κόστους και απόδοσης. Επίσης αξιοποιεί την τεχνογνωσία της για να εξασφαλίσει τη μέγιστη δυνατή απόδοση στα κεφάλαια των πελατών της.

 • Χρηματοδότηση έργων εγκατάστασης Φ/Β συστημάτων

Η Nova Solar Invest διασφαλίζει τη χρηματοδότηση των έργων της μέσα από:
1) ιδία κεφάλαια,
2) τις συνεργασίες της με μεγάλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και
3) κεφάλαια επενδυτών – συνεργατών της (χρηματοδότηση από τρίτους).

aktiva logo

bauer

Τελευταία Νέα

ikmixaniki

ISO 9001:2008

novasolarinvest-iso

Κύλιση στην αρχή