Στοιχεία Επικοινωνίας

Nova Solar Invest ΕΠΕ
Λεωφόρος Τατοΐου & Παρθενώνος 1
Τ.K. 145 64
Τηλέφωνο
+30 210 3390524-525
Φαξ
+30 210 3390526
Email
info@novasolarinvest.gr

professionalΟ ήλιος μετατρέπει την στέγη σας σε κερδοφόρα επιχείρηση!


Ο Νόμος 3851 / 2010 για την Επιτάχυνση της Ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στη χώρα μας και η Υπουργική Απόφαση 36720 / 25-08-2010 (ΦΕΚ 376 / 06-09-2010) δίνει τη δυνατότητα σε δημόσιους και ιδιωτικούς οργανισμούς να εγκαταστήσουν φωτοβολταϊκά συστήματα στο δώμα η στην στέγη νομίμων υφιστάμενων κτιρίων τους, συμπεριλαμβανομένων στεγάστρων βεραντών, προσόψεων και σκιάστρων, καθώς και βοηθητικών χώρων του κτιρίου, όπως αποθήκες και χώροι στάθμευσης.

Προϋποθέσεις ένταξης στο πρόγραμμα

  • να έχουν στην κυριότητά τους η να μισθώνουν το κτίριο,
  • να έχουν λάβει όλες τις απαιτούμενες για τη λειτουργία τους άδειες και
  • να έχουν τα απαιτούμενα για την επένδυση ιδία κεφάλαια.

Κίνητρα

  • σύμβαση πώλησης της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας στη ΔΕΗ με εγγυημένη τιμή πώλησης για 20 έτη,
  • για την εγκατάσταση Φ/Β συστημάτων ισχύος > 10 KWp σε επαγγελματικές στέγες δεν απαιτείται περιβαλλοντική αδειοδότηση,
  • για την εγκατάσταση Φ/Β συστημάτων ισχύος έως 100 KWp δεν απαιτείται έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας και
  • για την εγκατάσταση Φ/Β συστημάτων ισχύος έως 1 MWp σε επαγγελματικές στέγες δεν απαιτείται άδεια παραγωγής καθώς και κάθε άλλη διαπιστωτική πράξη.

Η εταιρεία Nova Solar Invest αναλαμβάνει

  • την προετοιμασία και υποβολή του φακέλου της αίτησης προς τη Δ.Ε.Η.,
  • τον σχεδιασμό και εγκατάσταση του Φ/Β συστήματος και
  • την παρακολούθηση και συντήρηση Φ/Β συστήματος

bauer

Τελευταία Νέα

ikmixaniki

home_roofs

photovoltaic_parks

ISO 9001:2008

novasolarinvest-iso

Κύλιση στην αρχή