Στοιχεία Επικοινωνίας

Nova Solar Invest ΕΠΕ
Λεωφόρος Τατοΐου & Παρθενώνος 1
Τ.K. 145 64
Τηλέφωνο
+30 210 3390524-525
Φαξ
+30 210 3390526
Email
info@novasolarinvest.gr

parksΕπενδύστε στη σιγουριά του ήλιου!


Ο Νόμος 3851 / 2010 για την Επιτάχυνση της Ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στη χώρα μας δίνει τη δυνατότητα σε ιδιώτες και επαγγελματίες αγρότες να επενδύσουν στη σιγουριά του ήλιου και μέσα από την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων σε ιδιόκτητες η μισθωμένες εκτάσεις τους να εξασφαλίσουν ένα σημαντικό ετήσιο εισόδημα, εγγυημένο για περίοδο είκοσι (20) ετών.

 

Προϋποθέσεις ένταξης στο πρόγραμμα ιδιωτών επενδυτών

 • να έχουν στην κυριότητά τους η να μισθώνουν την έκταση εγκατάστασης του Φ/Β συστήματος,
 • καταλληλότητα της έκτασης εγκατάστασης ώστε να λάβει όλες τις απαιτούμενες εγκρίσεις – γνωμοδοτήσεις από τις αρμόδιες δημόσιες υπηρεσίες (Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης, Δασαρχείο, Εφορείες Αρχαιοτήτων, Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωροταξίας και Πολεοδομία) και
 • να έχουν τα απαιτούμενα για την επένδυση ιδία κεφάλαια.

Προϋποθέσεις ένταξης στο πρόγραμμα επαγγελματιών αγροτών

 • να έχουν στην κυριότητά τους την έκταση εγκατάστασης του Φ/Β συστήματος, η ισχύς του οποίου δεν μπορεί να ξεπερνά τα 100 KWp,
 • βεβαίωση της επαγγελματικής ιδιότητας του αγρότη από τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.
 • καταλληλότητα της έκτασης εγκατάστασης ώστε να λάβει όλες τις απαιτούμενες εγκρίσεις – γνωμοδοτήσεις από τις αρμόδιες δημόσιες υπηρεσίες (Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης, Δασαρχείο, Εφορείες Αρχαιοτήτων, Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωροταξίας και Πολεοδομία) και
 • να έχουν τα απαιτούμενα για την επένδυση ιδία κεφάλαια.

Κίνητρα

 • σύμβαση πώλησης της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας στη ΔΕΗ με εγγυημένη τιμή πώλησης για 20 έτη,
 • για την εγκατάσταση Φ/Β συστημάτων έως 500 KWp σε εκτάσεις (αγροτεμάχια) δεν απαιτείται περιβαλλοντική αδειοδότηση, 3) για την εγκατάσταση Φ/Β συστημάτων ισχύος από 500 KWp έως 1 MWp απαιτείται Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων (Ε.Π.Ο.),
 • για την εγκατάσταση Φ/Β συστημάτων ισχύος έως 1 MWp σε εκτάσεις δεν απαιτείται άδεια παραγωγής καθώς και κάθε άλλη διαπιστωτική πράξη και
 • για την εγκατάσταση Φ/Β συστημάτων ισχύος έως 1 MWp σε οργανωμένους υποδοχείς βιομηχανικών δραστηριοτήτων δεν απαιτείται περιβαλλοντική αδειοδότηση.

Η εταιρεία Nova Solar Invest αναλαμβάνει

 • την προετοιμασία και υποβολή του φακέλου της αίτησης προς τη Δ.Ε.Η.,
 • τον σχεδιασμό και εγκατάσταση του Φ/Β συστήματος βάσει διεθνών προτύπων και
 • την παρακολούθηση και συντήρηση Φ/Β συστήματος

bauer

Τελευταία Νέα

ikmixaniki

home_roofs

professional_roofs

ISO 9001:2008

novasolarinvest-iso

Κύλιση στην αρχή