Στοιχεία Επικοινωνίας

Nova Solar Invest ΕΠΕ
Λεωφόρος Τατοΐου & Παρθενώνος 1
Τ.K. 145 64
Τηλέφωνο
+30 210 3390524-525
Φαξ
+30 210 3390526
Email
info@novasolarinvest.gr

«Κλείδωσε» με το ενεργειακό νομοσχέδιο που κατέθεσε στη Βουλή ο υπουργός ΠΕΚΑ κ. Παπακωνσταντίνου, η διάταξη για την κατοχύρωση «ταρίφας» στο ρεύμα των φωτοβολταϊκών κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για σύμβαση στο ΔΕΣΜΗΕ και όχι κατά την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης όπως ίσχυε μέχρι σήμερα. Η διάταξη μάλιστα ισχύει και αναδρομικά, για αιτήσεις μετά τις 6/09/10, από τη δημοσίευση δηλαδή στο ΦΕΚ του νόμου Μπιρμπίλη για τις ΑΠΕ.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται στο Σχέδιο Νόμου: «Η σύμβαση πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό συνάπτεται για 20 έτη, συνομολογείται με την τιμή αναφοράς που προβλέπει ο νόμος 3734/09 και αντιστοιχεί στην τιμή που ισχύει κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, εφόσον ο φάκελος είναι πλήρης, άλλως από την συμπλήρωσή του, υπό την προϋπόθεση ενεργοποίησης της σύνδεσης του φωτοβολταϊκού εντός 18 μηνών για σταθμούς έως 10 Μεγαβάτ και 36 μηνών από 10 Μεγαβάτ και πάνω, από την υπογραφή της σύμβασης με το Διαχειριστή.

Σε αντίθετη περίπτωση ως τιμή αναφοράς θα λαμβάνεται η τιμή που αντιστοιχεί στο μήνα ενεργοποίησης της σύνδεσης». Η διάταξη ισχύει και αναδρομικά για εκκρεμή αιτήματα που έχουν υποβληθεί από την 6η Σεπτεμβρίου του 2010, δηλαδή από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του νέου νόμου.

Όπως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση του Νομοσχεδίου, με τις υφιστάμενες διατάξεις, η εγγυημένη τιμή κατοχυρώνεται κατά την ημερομηνία σύναψης της σύμβασης πώλησης. Το γεγονός έχει ως συνέπεια πιθανή υπαγωγή σε χαμηλότερο τιμολογιακό καθεστώς, ως αποτέλεσμα καθυστερήσεων στην εξέταση αιτημάτων, λόγω αστάθμητων παραγόντων που δεν οφείλονται στην υπαιτιότητα του υποψήφιου παραγωγού.

bauer

ikmixaniki

home_roofs

professional_roofs

photovoltaic_parks

ISO 9001:2008

novasolarinvest-iso

Κύλιση στην αρχή