Στοιχεία Επικοινωνίας

Nova Solar Invest ΕΠΕ
Λεωφόρος Τατοΐου & Παρθενώνος 1
Τ.K. 145 64
Τηλέφωνο
+30 210 3390524-525
Φαξ
+30 210 3390526
Email
info@novasolarinvest.gr

Η εταιρεία συμμετοχών Aktiva Holding S.A έχει την έδρα της στο Füssen της Γερμανίας και το αντικείμενο της δραστηριότητάς της αφορά αποκλειστικά την συμμετοχή της στο μετοχικό κεφάλαιο άλλων εταιριών στη Γερμανία και σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες, την εποπτεία όλου του Ομίλου μέσα από τα ποσοστά συμμετοχής της στις θυγατρικές του, καθώς και την παροχή κατευθύνσεων στις εταιρείες αυτές.

Στο πλαίσιο αυτό συμμετέχει στη διοίκηση των θυγατρικών εταιρειών, παρέχει υπηρεσίες υποστήριξης σε θέματα νομικής και οικονομικής φύσεως και αναλαμβάνει την ενοποίηση της διαχείρισης βασικών τομέων των δραστηριοτήτων του Ομίλου, όπως είναι οι προμήθειες, το δίκτυο διανομής, η προβολή και η διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού, επιτυγχάνοντας έτσι μεγάλη εξοικονόμηση πόρων. Το συνολικό ενεργητικό των εταιρειών του ομίλου ξεπερνά τα 101 εκ. ευρώ.

Ο Όμιλος Aktiva S.A δραστηριοποιείται στους κάτωθι τομείς

  • Σχεδιασμό, εγκατάσταση, εποπτεία και συντήρηση Φ/Β συστημάτων στη Γερμανία, τη Γαλλία, την Ελλάδα, την Ιταλία και την Ισπανία.
  • Επενδύσεις ιδίων κεφαλαίων σε Φ/Β συστήματα, τα οποία στην συνέχεια ο Όμιλος τα διατηρεί στο χαρτοφυλάκιό του, η τα μεταβιβάζει σε υποψήφιους επενδυτές.
  • Ολοκληρωμένη διαχείριση ακινήτων (real estate). Ο Όμιλος διατηρεί στο χαρτοφυλάκιό του και διαχειρίζεται προς όφελος των μετόχων του πλέον των 300 ακίνητων, κατοικίες, εμπορικά κέντρα, γραφεία κ.α., στη Γερμανία.
  • Επενδύσεις ιδίων κεφαλαίων σε διαφημιστικές εταιρείες. Η εταιρεία Lemonstyle GmbH αποτελεί την ναυαρχίδα του Ομίλου στον τομέα της διαφήμισης και της επικοινωνίας.
  • Επενδύσεις ιδίων κεφαλαίων σε εταιρείες οργάνωσης πολιτιστικών και αθλητικών εκδηλώσεων. Η εταιρεία Sports-first GmbH, με μεγάλη εξειδίκευση στην οργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων στο ποδόσφαιρο, αποτελεί την ναυαρχίδα του Ομίλου στον συγκεκριμένο τομέα.
  • Επενδύσεις ιδίων κεφαλαίων στην παραγωγή και μεταποίηση γεωργικών προϊόντων στη Ρουμανία. Ο Όμιλος έχει στην κατοχή του περίπου 4.500 εκτάρια με καλαμπόκι και ζαχαρότευτλα στην συγκεκριμένη χώρα.

aktiva logo

bauer

Τελευταία Νέα

ikmixaniki

ISO 9001:2008

novasolarinvest-iso

Κύλιση στην αρχή