Στοιχεία Επικοινωνίας

Nova Solar Invest ΕΠΕ
Λεωφόρος Τατοΐου & Παρθενώνος 1
Τ.K. 145 64
Τηλέφωνο
+30 210 3390524-525
Φαξ
+30 210 3390526
Email
info@novasolarinvest.gr
Η ΡΑΕ κρίνει απαραίτητο να αξιολογήσει τα θέματα που αφορούν τη σύνδεση παραγωγών ΑΠΕ στο Δίκτυο Διανομής, και για το σκοπό αυτό καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους να διατυπώσουν τις απόψεις τους. Στόχος της ΡΑΕ είναι ο εντοπισμός πιθανών αδυναμιών και εμποδίων και η άρση αυτών με γνώμονα:

* τη μεγαλύτερη δυνατή αξιοποίηση των υφιστάμενων ηλεκτρικών δικτύων σε ό,τι αφορά τη διείσδυση ΑΠΕ

* τη διείσδυση ΑΠΕ με οικονομικά αποδοτικό τρόπο για όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές (παραγωγούς, καταναλωτές, ΔΕΗ ΑΕ), με στόχο τη μεγιστοποίηση του κοινωνικού οφέλους

* την ορθολογική ανάπτυξη του Δικτύου Διανομής.

Η αξιολόγηση των θεμάτων σύνδεσης παραγωγών ΑΠΕ στην παρούσα Διαβούλευση αφορά σε δραστηριότητες που ασκεί η ΔΕΗ ΑΕ με βάση το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο ως Διαχειριστής του Δικτύου και η έμφαση δίνεται στις περιπτώσεις εκείνες όπου δεν είναι δυνατή η ανάπτυξη του ελεύθερου ανταγωνισμού ή ο ελεύθερος ανταγωνισμός είναι δυσχερής. Παράλληλα, θα αξιολογηθεί από τη ΡΑΕ ο βαθμός της ενιαίας αντιμετώπισης από τη ΔΕΗ ΑΕ των σχετικών θεμάτων σε όλη την επικράτεια, καθώς και η διαφάνεια που επιτυγχάνεται (ως απαραίτητη προϋπόθεση για την επίτευξη των ανωτέρω στόχων).

Η επεξεργασία των θεμάτων γίνεται με βάση την ακόλουθη κατηγοριοποίηση:

1. Ενημέρωση πριν την υποβολή της αίτησης σύνδεσης, αναφορικά με πληροφορίες που σχετίζονται με το έργο και ενδεχομένως να επηρεάσουν την υλοποίησή του.

2. Θέματα που αφορούν τη διαδικασία υποβολής της αίτησης σύνδεσης.

3. Θέματα που αφορούν την Προσφορά Σύνδεσης που καταρτίζει η ΔΕΗ ΑΕ.

4. Θέματα που αφορούν την τελική δοκιμή και προσαρμογή της σύνδεσης από τη ΔΕΗ ΑΕ.

5. Λοιπά θέματα που δεν καλύφθηκαν στις παραπάνω κατηγορίες.

Λόγω των διαφορετικών παραμέτρων που συνθέτουν το ζήτημα της σύνδεσης παραγωγών ΑΠΕ στο Δίκτυο Διανομής, η ΡΑΕ παρακαλεί οι απόψεις των συμμετεχόντων στη Δημόσια Διαβούλευση να διατυπωθούν χρησιμοποιώντας την κατηγοριοποίηση και την αρίθμηση του συνημμένου αρχείου παρακάτω.

Παράλληλες δράσεις ΡΑΕ για τα θέματα συνδέσεων παραγωγών ΑΠΕ

Σε ότι αφορά τα θέματα συνδέσεων παραγωγών ΑΠΕ, η ΡΑΕ:

1. Έχει ζητήσει την υποβολή απολογιστικών στοιχείων αναφορικά με τις συνδέσεις ανά τρίμηνο με αφετηρία την 1η Ιανουαρίου 2011, προκειμένου να είναι δυνατή η παρακολούθηση όλων των σχετικών τεχνικών και οικονομικών θεμάτων.

2. Αναμένει την τελική εισήγηση του Διαχειριστή Δικτύου αναφορικά με τα όρια απορρόφησης ισχύος στο Δίκτυο Διανομής, για τις διαφορετικές τεχνολογίες ΑΠΕ, προκειμένου να αξιολογήσει τις μεθοδολογίες που εφαρμόστηκαν και το βαθμό διαφάνειας και ενημέρωσης που επιτυγχάνεται.

Η Δημόσια Διαβούλευση θα διαρκέσει έως την 31η Μαρτίου 2011.

Συμμετοχή στη διαβούλευση γίνεται με επιστολή, έντυπη ή ηλεκτρονική, στη διεύθυνση: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..

Όλες οι απόψεις θα δημοσιοποιηθούν επώνυμα εκτός αν ο αποστολέας δεν επιθυμεί τη δημοσιοποίηση των στοιχείων του.

Η ΡΑΕ θα εκπονήσει και θα δημοσιοποιήσει σχετική έκθεση μετά τη λήξη της διαβούλευσης.

Κύλιση στην αρχή